Ventilatie

ventilatiesysteem,ventilatie,vasco,zehnder,DGS,binnenlucht,systeem,allergie,huis,isolatie,ventilatie
venitlatie,Zehnder,Vasco,scherpe prijs,renovatie,nieuw,DGS,offerte,advies,droge keel,ademhalingproblemen,geïsoleerd isolatiegraad,ventilatie

VENTILATIE IN NIEUWBOUWWONING-PROJECTEN


Mensen brengen gemiddeld 70% van hun tijd door in gesloten ruimtes en dat is veel.  Een gezond binnenklimaat is daarom dan ook van uiterst belang.  Ventilatie van de binnensfeer is noodzakelijk om de hygiëne, gezondheid, het comfort en het welbehagen van de inwoners te waarborgen.  Daarom kiest DGS-Groep voor een professionele en kwaliteitspartner Vasco en Zehnder.  Vasco en Zehnder bieden globale oplossingen voor een gezonde, comfortabele en zuinige ventilatie aan.

VASCO

Om de kwaliteit van de binnenlucht te garanderen, is een goede ventilatie onontbeerlijk. Sterker nog, bij nieuwbouw of grote renovaties is een ventilatiesysteem verplicht! Geen nood met de ventilatie oplossingen van Vasco maakt u altijd de juiste keuze! Onvoldoende afvoer van vervuilde of vochtige lucht leidt tot vochtproblemen, waardoor schimmels en bacteriën welig tieren. Dat zorgt voor lichamelijke ongemakken, zoals een droge keel, ademhalingsproblemen en allergieën. Vandaar het belang van een degelijk ventilatie systeem bij nieuwe en goed geïsoleerde bestaande huizen. Want hoe hoger de isolatiegraad van uw woning, hoe groter de noodzaak aan ventilatie, omdat de vervuilde lucht dan niet meer op natuurlijke wijze kan ontsnappen langs spleten en kieren, zoals bij oudere en minder goed geïsoleerde woningen.

HOE WERKT VENTILATIE?

Ventilatie op zich is vrij eenvoudig. We vervangen vervuilde, gebruikte binnenlucht door verse, schone buitenlucht. Vroeger gebeurde ventilatie vanzelf door deuren, ramen, kieren en spleten in muren en daken. Maar omdat we meer en beter isoleren moeten we ventilatie zelf gaan regelen. Anders komt er in huis een ongezond en vochtig klimaat. Ventilatie gebeurt hoofdzakelijk door twee ventilatiesystemen. Systeem C en Systeem D.

Hoe werkt ventilatie bij systeem C

Bij een ventilatiesysteem C wordt verse lucht naar binnen gezogen via roosters in ramen of muren. De gebruikte binnenlucht wordt mechanisch afgevoerd, dat wil zeggen door een ventilator in de ventilatie-unit. De toevoer van verse lucht via roosters gebeurt in de droge ruimtes. Hiermee bedoelt men in de leefruimtes, slaapkamers en bureaus.

De meest voorkomende roosters zijn zelfregelend. Roosters die je zelf handmatig opent of sluit komen minder voor. De afvoer van vervuilde of gebruikte binnenlucht gebeurt mechanisch via luchtroostertjes in natte ruimtes. Met een natte ruimte bedoelt men keuken, badkamer, toilet, wasplaats…

Vasco heeft 2 varianten op het ventilatiesysteem C: de C400RF en de C400RF met vraagsturing. Deze laatste kan uitgebreid worden met CO2 en vochtsensoren. Dit betekent dat de afvoer op gecontroleerde wijze gebeurt. Naargelang de situatie passen de sensoren de ventilatie aan.

Hoe werkt ventilatie bij systeem D

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van gebruikte binnenlucht volledig mechanisch door 2 ventilatoren in de ventilatie-unit. Hier komen dus geen roosters in muren of ramen aan te pas. De verse buitenlucht wordt buiten aangezogen via ventielen. Deze bevinden zich op het dak of in de muur. Ook hier komt de verse buitenlucht terecht in de droge ruimtes zoals leefruimtes, slaapkamers en bureaus.

Ook de gebruikte binnenlucht in de natte ruimtes verdwijnt via ventielen. Een systeem D voert dus op volledig mechanisch wijze de gebruikte binnenlucht af en zuigt volledig mechanisch verse buitenlucht aan. Om deze reden wordt een systeem D ook wel balansventilatie genoemd.

Ventilatiesystemen D van Vasco zijn steeds uitgerust met warmteterugwinning. De afgevoerde lucht die van binnen naar buiten wordt afgezogen is doorgaans veel warmer dan buitenlucht die binnenkomt. De Vasco ventilatiesystemen D geven de warmte van deze afgezogen binnenlucht af aan de aangezogen buitenlucht. Zo is het verlies van warmte tot een minimum beperkt.


Brochure ventilatie Vasco

ZEHNDER 

Luchtkwaliteit in woning en kantoor

Ruimtes moeten voldoende worden verlucht.  Om verse lucht te verkrijgen moeten we zuurstof aanvoeren, deze verwijderen van geuren en verontreinigende stoffen en de vochtigheid afvoeren.  Door te wassen, ademen, koken, douchen, enz. produceren per dag 10 tot 15 liter luchtvochtigheid in onze woning.  Deze luchtvochtigheid moet afgevoerd worden om condensatie en schimmelvorming te vermijden.

Om de luchtkwaliteit in een ruimte te verzekeren, moet men dus de vervuilde lucht verwijderen en verse lucht van buiten uit aanvoeren, en dit alles met een zo laag mogelijk energieverbruik.  De evenwichtige Comfosystems- balansventilatiesystemen van Zehnder zijn de ideale oplossing om woningen te ventileren, door gezuiverde, geconcentreerde en permanente lucht aan te voeren.  In de winter is dit door voorverwarmde lucht en in de zomer afgekoelde lucht.

  • Verse luchtdebieten volkomen aangepast aan de behoeften van de bewoners.
  • Permanente automatische werking, stil zowel ’s nachts als overdag, in elk seizoen.
  • Filtering van vervuiling en stof van buiten uit.  Energiebesparingen dankzij het terugwinnen van warmte uit de afvoerlucht : voorverwarmen in de winter en afkoelen in de zomer van verse lucht.
  • Verminderng van de CO2 uitstoot
  • Voorkomen van schimmels veroorzaakt door vochtigheid.
  • Isolatie tegen geluiden van buitenaf en bescherming van de woning want de ramen kunnen gesloten blijven.
  • Verlengde levensduur van uw woning.


Brochure Zehnder CO2 ventilatie

Brochure Zehnder ComfoCool ventilatie

Brochure Zehnder ComfoFond ventilatie

Brochure Zehnder Meer Comfort ComfoAir


Vragen ?

Bent u momenteel een nieuwbouwoning aan het bouwen of heeft u nieuwbouw-plannen en wenst u meer informatie over één van onze producten en/of energietechnieken en wenst u een vrijblijvende afspraak en/of offerte? Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende afspraak en offerte.  Vul het contactformulier in op onze website en we nemen zo spoedig mogelijk met u contact op.


Contacteer ons


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x